PMEG 2022

39.2.22. RETRO

“En la kontraua direkto, en la malkutima direkto”. Sufiche ofte uzata kiel pli preciza alternativo al la prefikso RE, kiu havas ankau aliajn signifojn: iri retroiri = “iri dorsdirekte”, fleksi retrofleksi = “fleksi en kontraua direkto”, aktiva retroaktiva = “aktiva au valida por jam pasinta tempo”.

Iafoje oni provis uzi RETRO kiel memstaran vorteton kun la signifo “reen”: Iru retro, Satano! Oni uzu prefere reen.