Fallgropar i esperanto

4. Diverse fallgropar

Amplifiki är namnet på ett rockband. “Förstärka ljud, elektriska svängningar...” (engelska “amplify”) = amplifi. “Förstärkare” = amplifilo (även amplifikatoro som dock bör undvikas). “Förstärka, göra stark, göra intensiv...” = (pli)fortigi, (pli)intensigi, (pli)fortikigi, (pli)ampleksigi...

demokrata = “som har med demokrater att göra”. “Demokratisk, som stämmer med demokratins principer, som styrs demokratiskt” = demokratia. Endast sällan passar demokrata som översättning till “demokratisk”. En möjlighet är demokrata partio = “parti som består av demokrater”, men demokratia partio = “parti som stödjer demokrati” är naturligare. På samma sätt bör “socialistisk, fascistisk” o.d. översättas med socialisma, fashisma (normalt inte socialista, fashista).

drumo = “trumset”. “Trumma” = tamburo. Drumo består av flera trummor (+ cymbaler m.m.). Drumoj är flera trumset. En synonym till drumo är baterio, som även kan betyda “kanonbatteri” eller “elektriskt batteri”. För trumset kan man till vardags även säga tamburaro eller tamburoj, men drumo är det mest precisa ordet. “Slagverk” = perkutinstrumentaro eller perkutilaro.

flugilo = “vinge”. “Flygplan” heter vanligen aviadilo, som oftast används om motordrivna flygplan, men som egentligen innefattar alla slags flygfarkoster. Aeroplano betyder bara just “motordrivet flygplan” men är ovanligt. Flugmashino inkluderar alla motordrivna luftfarkoster (aeroplano, helikoptero, jeto...). Avio är en modern synonym till aviadilo. Flugilo används numera nästan bara om djurs vingar, men kan även syfta på flyplansvinge, propellerblad, näsvinge, husflygel m.m. För andra “vingar” än djurvingar använder man nu hellre ordet alo.

fraulino = “fröken (ogift kvinna)”. “Fröken, kvinnlig lärare” = instruist(in)o. Fraulo = “ungkarl, ogift man”.

konkurenco = “konkurrens (i affärer, handel, industri...)”. Konkuro = “tävlan, konkurrens” i allmänhet. Konkurso = “tävling (med regler och priser)”. “Konkurrent” = konkuranto, konkurencanto.

kontanta = “kontant”. “Kontanter” = kontanta mono. Kontantajho = “samlade kontanta tillgångar”.

konverti = “omvända, omvandla, förnya (lån)”. “Konvertera, omvända sig till annan tro” = konvertighi.

kruro = 1. “underben”, 2. “ben (underben + överben)”. Gambo = “ben” (underben + överben). Osto = “skelettben, fiskben”. Krurumo = “byxben”. Piedo = “bordsben, stolsben” o.dyl. Vanligen använder man kruro både för hela benet och för underben. Gambo är ett nyare ord som bara åsyftar hela benet.

*legala* finns inte. “Legal, laglig” = legha, laulegha. “Legalisera, göra laglig” kan dock heta legalizi. “Göra till lag” = leghigi.

miri = “förundras, förvåna sig”. “Undra, fråga sig, vilja veta” = demandi sin eller scivoli. “Undra, fråga” = demandi. “Undra, betvivla” = dubi.

nura = “ren, inget annat än”, i uttryck som nura idioto = “en ren idiot (en idiot, och inget annat än en idiot)”; nura propono = “endast ett förslag (ingenting annat än ett förslag)”. Nura betyder inte detsamma som sola = “ensam, enda”. Ununura betyder däremot just “enda” och ska inte blandas ihop med nura.

pakajho = “bagage”. “Paket” heter helt enkelt paketo. Pakajho skulle teoretiskt kunna betyda “paket” o.dyl. men har sedan länge endast betydelsen “bagage”. (Bagagho = “bagage” finns i någon ordbok men är onödig.) Pako har den allmänna betydelsen “packe, hoppackade saker”.

piedpilko = “fotboll (bollen)”. Spelet “fotboll” bör heta piedpilkado, piedpilkludo eller futbalo. Ordet piedpilko används tyvärr ofta för spelet, men bör naturligtvis bara användas om själva bollen. Detsamma gäller för många andra bollspel: akvopilkado (akvopoloo) = “vattenpolo”, bazpilkado (basbalo) = “baseboll”, flugpilkado (volejbalo, retpilkado) = “volleyboll”, korbopilkado (basketbalo) = “basketboll”, maleopilkado (poloo) = “polo”, manpilkado (handbalo) = “handboll”.

produktisto, produktanto = “producent”. “Producent” som i “filmproducent, TV-producent, skivproducent” = produktoro. *Producento* finns inte.

Proksima Oriento = “Främre Orienten (Främre Asien)”. “Fjärran Östern (Bortre Orienten)” = Malproksima Oriento. “Mellanöstern (Mellersta Östern)” = Meza Oriento. Betydelsen hos “Främre Orienten” och “Mellanöstern” har förändrats stegvis sedan 1800-talet. Numera omfattar “Mellanöstern” även Främre Orienten och delar av Nordafrika, medan “Främre Orienten” har fallit ur bruk. Uttrycken är inte bara oklara utan speglar dessutom ett kolonialistiskt tänkande med Europa i centrum. På esperanto är det därför bättre att använda tydliga och neutrala termer som: okcidenta Azio, suda Azio, sudorienta Azio, orienta Azio, norda Afriko, osv.

preta = “redo, färdig (för något)”. Preta kan översättas med “färdig” men bara när man menar “redo att användas, redo att göra något”. “Färdig, avslutad” = finita, plenumita. “Jag är färdig, jag har avslutat något” = mi finis.

respektive = “respektive”. På svenska kan “respektive” ersätta ordet “och” i uppräkningar. “Respektive” fungerar då som bindeord (konjunktion): “De tre tågen går klockan sju, åtta respektive nio.” På esperanto kan respektive inte vara bindeord: La tri trajnoj forveturas je la sepa, oka kaj naua horoj respektive. Man måste alltså ha kvar kaj. Respektive sätts före eller efter uppräkningen.

rifughi = “ta sin tillflykt, söka skydd”. Förväxla inte rifughi med fughi = “fly”. “Flykting” heter vanligen rifughinto. “En flyende” = fughanto.