PMEG 2022

39.1.4. ANC

Ekssufikso en multaj vortoj kun diversaj signifoj: substanco, konkordanco, ekstravaganco, ambulanco, disonanco, kvitanco. Iuj tiaj vortoj montras fizikajn grandojn en elektroscienco: impedanco, reluktanco, admitanco, permeanco.

Vera sufikso «

“Fizika grando”. Oni provis en scienco uzi ANC kiel veran sufikson por fari vortojn por fizikaj grandoj: shargo sharganco, indukto induktanco, vario varianco. Preskau chiuj tiaj vortoj estas rigardeblaj kiel nekunmetitaj. ANC chiuokaze estas pure faka sufikso.