PMEG 2023

18.3. Neoficialaj ekkriaj vortetoj kaj sonimitoj

Da neoficialaj ekkriaj vortetoj kaj sonimitoj ekzistas tre multe. Efektive oni povas tiajn “vortojn” libere krei lau momentaj bezonoj. La signifoklarigojn, kiujn oni trovas en vortaroj kaj chi tie, oni ne prenu tro serioze. La efektivaj signifoj tre dependas de la uzanto kaj de la situacio. Chi tie nur mallonge menciighos kelkaj ekzemploj de neoficialaj ekkriaj vortetoj (pliajn oni povas trovi ekz. en PIV). Rimarku, ke la formoj kaj la signifoj de tiaj vortoj povas tre varii en la praktiko..

Sonimitoj estas la plej “sovagha” parto de chiu lingvo. Sonimitojn oni povas krei tute lauplache kaj laubezone. Pri ili ne validas gramatikaj reguloj. Ili ankau ne chiam obeas al la sonreguloj. Chi-poste oni povas rimarki ekz. sss kun tri sinsekvaj “s”-oj, kio ne estas ebla en normalaj vortoj, kaj ankau ua kaj kuaks, en kiuj la litero U aperas en nenormala pozicio.

 • lo = alvoko, normale uzata nur kune kun ha en la duvorta alvoko ha lo

 • hola = alvoko

 • stop = “haltu!” ( stopi = “haltigi”)

 • hoj = alvoko de malproksime

 • hej = kuraghigo, instigo al gajo

 • hop = instigo al salto ( hopi = “salti per nur unu piedo”)

 • aha = konstato (de io atendata au suspektata)

 • ehe = ekkompreno

 • oho = surprizigho

 • ahh = forta surprizo au bedauro

 • aj, au = doloro

 • ba, baf = malshata senzorgeco

 • be = 1. konfuziteco. 2. bleko de shafo

 • oj = 1. amara bedauro. 2. doloro

 • o kej° = konsento, bone!

 • hm = 1. pauzo por pripensi, necerteco, konfuziteco. 2. kontraudiremo, ghenateco. 3. shajnigo de tuseto

 • fu = 1. detenata rido. 2. = uf

 • uf = faciligho post laceco, penado k.s.

 • ua = 1. krio de bebo. 2. bojo de hundo

 • amen, haleluja, hosana = religiaj ekkriaj vortetoj uzataj en judismo kaj kristanismo

 • hot, hoto = instigo al chevalo iri, al bovo forkuri k.s.

 • hush, tju = fortimigo de bestoj

 • gik gak = bleko de anaso

 • hu = ektimo

 • hu ha = tre forta ekscitigho

 • hu hu = bleko de strigo

 • kluk kluk = bleko de kokino

 • kuaks, brekekekeks° = bleko de bufo

 • kva, kvak = bleko de rano

 • kvivit = birda pepado

 • glu glu glu = bleko de meleagro

 • glu glu°, kluk kluk° = sono de akvo elfluanta el botelo

 • puf, pum = bruo de falo k.s.

 • sss = sibla sono

 • tik tak° = sono de mekanika horlogho